Tilläggsisolering villa. Bromma Äppelviken

Isolering av fasad och yttervägg på hus i träfasad i Äppelviken med hjälp av skickliga putsare, murare, fasadmålare samt plåtslagare för detaljer av fönsterbleck, stuprör, hängrännor på fastighet från 1930-talet. Tilläggsisoleringen och fasadrenovering utfördes i Bromma i Stockholm.