Renovera fasad - hur vet du att det är dags?

Husfasad

För att veta när det är dags att renovera fasad behöver flera olika faktorer undersökas. Hur gammal är fasaden? Är den hårt utsatt mot väder och vind? Vilket material består den av? En fasad i trä behöver till exempel renoveras oftare än en fasad av puts eller tegel. Ibland kan det räcka med att underhålla fasaden genom att utföra fasadputs, men har det börjat bli sprickor i en putsfasad kan en utförligare renovering vara nödvändig. Det kan vara svårt att bedöma fasadens skick på egen hand men våra utbildade hantverkare inom Stockholm Fasadrenovering kan hjälpa dig med en bedömning.

Så länge håller en fasad

I regel brukar ett trähus vara i behov av att målas om ungefär vart tionde år, medan en putsfasad håller uppemot 40 år. Fasader av tegel är de som kräver minst underhåll. Det rekommenderas att utföra renovering av fogen när ett tegelhus är mellan 70 och 90 år gammalt. Genom att underhålla fasaden med fasadputs hålls den i bra skick längre.