Fasadfogning Tegelvilla. Spånga Nälsta

Fogning av tegelfasad med tillhörande murning och putsarbete i gipsputs på en enplansvilla från 1970-talet till privat fastighetsägare med mjukfogning, byggunderhåll vid åldrande tegelfogar, armering som rostat och kramlor som hade förlorat sin lyster och funktion. Fogning av fasad utfördes av en erfaren underptrenprenör från Stockholm. Huset låg i Vinstavägen i Nälsta, Spånga utanför Stockholm.

Kontakta oss idag!

Namn *

Telefon *

Email *

Fastighetsadress + Ort *

Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *